Vyhledat na webu

Zavřít

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto 2023

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nanečisto. Přijímací zkoušky nanečisto jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Průběh přijímacích zkoušek nanečisto přesně odpovídá ostré verzi přijímacích zkoušek. Testy, záznamové archy i metodiku hodnocení pro tuto zkoušku připravil CERMAT a uchazeč získá přehled o dosaženém počtu bodů z jednotlivých předmětů a kapitol učiva i umístění v celkovém pořadí. Také samotný fakt, že poznají prostředí gymnázia, není zanedbatelný. CERMAT vyrobil testy pouze v jedné variantě, kterou použijí na všech středních školách.  

Výsledky:

Uchazeči o čtyřleté studium.pdf

Uchazeči o osmileté studium.pdf

Opravené testy budou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy od 17. ledna 2023 v době od 7:30 – 9:00 a 12:30–15:00.

Místo: budova Gymnázia J. V. Jirsíka

Termín konání přijímacích zkoušek: sobota 14. ledna 2023

Uzávěrka přihlášek: přihlašování bylo uzavřeno

Organizace přijímacích zkoušek nanečisto:

Vstup do budovy - hlavní vchod - roh ulice Jírovcova a Fráni Šrámka od 8:00

Prezence uchazečů - přízemí školy u hlavního schodiště: 8:15 - 8:40 

Organizace zkoušek: 

administrace zkoušky z matematiky 08:40 - 08:45
zkouška z matematiky 08:45 - 09:55
přestávka 09:55 - 10:10
administrace zkoušky z českého jazyka 10:10 - 10:15
zkouška z českého jazyka 10:15 - 11:15

Povolené pomůcky: propisovací tužka, rýsovací potřeby.

Umístění žáků do tříd bude vyvěšeno na dveřích tříd a u vstupu do budovy.

Zobrazit navigaci