Vyhledat na webu

Zavřít

Cizí jazyky

Cizí jazyky

Smart Class

Externí přístup pro jazykové učebny: 

Konverzace s rodilým mluvčím

Na našem gymnáziu jsou každý školní rok studentům nabízeny hodiny konverzace anglického, německého a francouzského jazyka s rodilým mluvčími. Velmi kvalitní lektory anglického jazyka už nám několik let zprostředkovává Evropské centrum jazykových zkoušek. Konverzaci francouzského jazyka zajišťují rodilí mluvčí z Francouzské aliance, se kterou rovněž dlouhodobě spolupracujeme. Lektoři dochází do vyučovacích hodin v rámci povinné výuky nebo jsou studentům nabízeny kurzy v odpoledních či ranních hodinách v prostorách naší školy, ty už jsou hrazeny studenty. Vždy se jedná o výhodné ceny, které nám Evropské centrum jazykových zkoušek a Francouzská aliance nabízí. Také zajišťujeme studentům nižšího gymnázia přípravné kurzy FCE, které pro nás vyučují lektoři z Evropského centra jazykových zkoušek, opět za zvýhodněnou cenu. Příprava na FCE pro studenty vyšších ročníku je zajišťována v rámci povinných hodin formou volitelných seminářů.

Nabídka jazykových kurzů GJVJ pro školní rok 2021/2022

  •  Anglický jazyk s rodilým mluvčím pro studenty GJVJ – po, út, pá, budova gymnázia, 7,10-8.10 (cena dle počtu zájemců-cca 40-60 Kč za 60 min)
  • Anglický jazyk s rodilým mluvčím pro rodiče a rodinné příslušníky – čtvrtek 17.00, budova gymnázia, (cena dle počtu zájemců-cca 40-60kč za 60 min při 10 studentech)
  • Přípravný kurz ke zkoušce FCE pro studenty nižšího gymnázia – 28 x 90 min 3650 Kč + 560Kč učebnice, pátek odpoledne
  • Německý jazyk s rodilým mluvčím pro studenty vyššího gymnázia – zdarma, den a čas dle domluvy s prof. Schacherlovou
  • Francouzský jazyk pro začátečníky/mírně pokročilé – den a čas dle domluvy s prof. Holubovou, která kurz povede
  • Španělský jazyk pro začátečníky/mírně pokročilé – den a čas dle domluvy s prof. Kalačovou

Pro více informací ke kurzům Aj - prof. Vítková, vitkova@gjvj.cz

Pro více informací ke kurzům NJ – prof. Schacherlová, schacherlova@gjvj.cz

Pro více informací ke kurzům FJ – prof. Holubová, holubova@gjvj.cz

Do kurzů anglického jazyka s rodilým mluvčím se studenti zapisují od 1.9 na nástěnce školy v 1.patře u ředitelny školy. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Spolupráce s ELEC, Goethe-institutem

Naše škola je partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek. Mezi našimi studenty je mnoho držitelů certifikátů z Cambridge. Již několik let se na příslušné zkoušky intenzivně připravují a díky spolupráci s ELEC (European Language Examination Centre) zvolenou zkoušku mohou vykonat přímo na našem gymnáziu.

Každý školní rok se certifikátem FCE (First Certificate in English, úroveň B2 podle Společného referenčního rámce pro jazyky) nebo CAE (Certificate in Advanced English, úroveň C1) mohou pochlubit desítky studentů. Rekordním rokem byl v tomto ohledu školní rok 2019/20: 36 studentů s certifikátem FCE a 9 studentů s certifikátem CAE. 

Vyučující němčiny spolupracují s Goethe Institutem a studenti mají možnost připravit se na Österreichisches Sprachdiplom Deutsch.

Vyučující studentům pomohou vybrat si vhodnou zkoušku a poradí s přípravou.

Mezinárodně platný certifikát potvrzující jazykovou úroveň je důležitou součástí kvalifikačního portfolia každého studenta a od letošního školního roku navíc mají studenti možnost nahradit tímto certifikátem odpovídající úrovně profilovou maturitní zkoušku z cizího jazyka.

Více informací:

Zahraniční projekty

Naše tradice tvorby mezinárodních projektů začíná rokem 2004, kdy jsme v rámci programu Comenius vycestovali za poznáním do Slovinska. V dalších letech jsme pak uspořádali řadu dalších akcí, jako např. mezinárodní kemp na Vltavě za účasti 4 zemí. V rámci programu Mládež v akci jsme se dvakrát podívali do Ruska (Karélie a Ural) a v rámci programu Comenius jsme pracovali na projektu Mezinárodní kuchařka v letech 2013-2015.

Navíc se naší studenti účastnili projektů v Polsku, Turecku, Makedonii, Rumunsku, Portugalsku, Finsku, Švýcarsku a v Norsku.

V posledních letech se naši studenti zapojovali do projektů v rámci programu Erasmus Plus. Prvním z těchto projektů byl projekt „SOS! Water Sources are Alarming!“, který se týkal ohrožených vodních zdrojů a který naše škola koordinovala. Účastnili se ho partneři z 5 zemí – České republiky, Portugalska, Itálie, Turecka a Rumunska. Projekt skončil v roce 2019 a získal od Národní agentury Erasmu velmi dobré hodnocení.

Ve stejném roce naše škola vstoupila do projektu „Use of Energy Effectively – Green Energy“, který se zaměřuje na alternativní zdroje energie a jejich využití v partnerských zemích. Projektu se účastní kromě naší školy ještě další čtyři školy z Polska, Rumunska, Turecka a Itálie. Česká republika je koordinátorem tohoto projektu.

            V září 2020 na naší škole odstartovaly dva projekty Erasmus Plus – „My City Is Beautiful“ a „Women Power – raising awareness“.

Erasmus+: Women Power – raising awareness

Tento projekt se zaměřuje na postavení žen ve společnosti, dotýká se ženských práv a hledá příklady silných žen v historii i současnosti každé účastnické země. Je koordinován školou z Tychy v Polsku a dalšími účastníky jsou kromě naší školy Rumuni, Italové a Turci. Projekt je naplánován na dva roky, během kterých se budou vybraní studenti a učitelé setkávat, komunikovat s partnery a diskutovat o tématech, spjatých s projektem. Projekt má rozvíjet soft skills jako např. kritické a tvořivé myšlení, nebo týmovou práci. Studenti by měli být také více motivování k účasti v občanských aktivitách a měli by získat přehled o postavení žen a jejich právech nejen ve vlastní zemi, ale i v partnerských zemích.

http://women-power.mzf.cz/


Erasmus+: My City is Beautiful

Tento mezinárodní projekt se koná s podporou Evropské unie v rámci programu Erasmus Plus. Spolu s naší školou se jej účastní partneři z Dánska (Svendborg), Portugalska (Coimbra) a Turecka (Istanbul) pod vedením koordinátora z Polska (Bydgoszcz). Cílem projektu je zvýšit povědomí o kulturním dědictví zúčastněných zemí se zaměřením na historii, geografii, literaturu a výtvarné i hudební umění.

Projekt byl oficiálně zahájen v září 2020 a bude probíhat dva roky. Během této doby vybraní žáci a učitelé navštíví partnerské školy, seznámí se s jejich kulturou a stanou se též hostiteli našich partnerů během pobytu v České republice. Informace o jednotlivých mobilitách a výstupy projektu budou dostupné na vznikající webové stránce a facebookovém profilu. 

Erasmus+ : Use of Energy Effectively – Green Energy

Tento projekt je projektem mezinárodním, který vznikl za podpory programu Erasmus+ a Evropské Unie. Zaměřuje se zejména na využití alternativních zdrojů energie, ale také na šíření povědomí o možnostech šetření energiemi a pomoci životnímu prostředí jako celku.

Naši studenti a učitelé se budou dva roky setkávat se studenty a učiteli ze 4 dalších zemí (Polska, Turecka, Itálie a Rumunska) a společně řešit projektové úkoly, které si společně vytýčili. Budou dále šířit získané informace mezi svými spolužáky a místní komunitou na Facebookové stránce a na webové stránce projektu. Projekt oficiálně začal v září 2019 a bude ukončen 31. 8. 2022.

ERASMUS+:  SOS Water Sources Are Alarming

"SOS Water Sources Are Alarming" je mezinárodní projekt vzniklý s podporou programu Erasmus+ a Evropské unie. Hlavním zaměřením tohoto projektu je řešení otázky vodních zdrojů v budoucích letech.

Naše gymnázium se projektu účastní po boku čtyř škol z jiných zemí - Itálie, Portugalska, Rumunska a Turecka. Až do roku 2019 se budou studenti a učitelé z našich řad setkávat s ostatními účastníky projektu pokaždé v jedné z účastnících se škol.

Stránky "SOS Water Sources Are Alarming" najdete na www.water-sources.mzf.cz.

Gemeinsame Sprache - gemeinsame Zukunft

Projekt „Gemeinsame Sprache - gemeinsame Zukunft / Společný jazyk – společná budoucnost“, který je součástí programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, je spolufinancován Evropskou unií.

Během realizace tohoto projektu získají žáci a studenti na obou stranách hranice rozšířené vzdělání o jeden volitelný předmět v příslušném jazyce, navíc výuka cizích jazyků bude rozšířena o digitální webovou aplikaci s programem e-Learningu, poznávacím a profesně orientovaným programem exkurzí. Cílem projektu je posílení výuky cizích jazyků pro základní a střední školy v příhraničí s důrazem na odbornou kvalifikaci pro česko-německý trh.

GJVJ se tohoto projektu, který bez problémů funguje distanční formou, účastní a u našich studentů se těší velké oblibě.

Projekt Dresjovice

Dresjovice je projekt, jehož se účastní naše škola společně s gymnáziem Bürgerwiese v německých Drážďanech. Naši studenti se díky projektu poznávají s žáky z Německa, poznávají jejich kulturu a dělají společně různé aktivity.

Součástí projektu je několik setkání střídavě v Drážďanech a v Českých Budějovicích. Projekt je podporovaný Česko-německým fondem budoucnosti. Oficiální stránky Dresjovic naleznete na www.dresjovice.mzf.cz.

Edison

Vizí projektu EDISON je propojovat mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili a naučili se vzájemně tolerovat své zvyky a tradice. Tímto projekt přispívá k vytvoření generace bez předsudků, stereotypů a k prolomení mezikulturní bariéry.

V praxi je tento projekt realizován tak, že skupina 6-8 vysokoškolských studentů nebo absolventů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné škole. Stážisté si připravují prezentace o své zemi, vedou se žáky diskuze na různá témata, hrají hry, atd. Studenti mají možnost porovnat jiné země s Českou republikou i mezi sebou. Velkým přínosem je i možnost celý týden komunikovat se stážisty v angličtině.

Na naší škole měli studenti příležitost přivítat studenty např. z Gruzie, Indonésie, Jordánska, Brazílie, Turecka, Ruska a Číny. Největším zážitkem je určitě pro studenty vždy poslední den, kdy stážisté představují svou zemi přípravami národních jídel, představením lidových tanců v národních krojích a stejně i naši studenti mají možnost představit Českou republiku tímto způsobem. 

Mezinárodní kuchyně – cesta která spojuje

Mezinárodní projekt Comenius, kterého se účastnili zástupci České republiky, Německa, Turecka, Itálie a Litvy.

Cílem projektu, který probíhal v letech 2013 – 2015 bylo poznávat národní kuchyně účastnických zemí a vytvořit společnou mezinárodní kuchařku.

Zobrazit navigaci