Vyhledat na webu

Zavřít

Základní informace

Základní informace
Adresa: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice
IČ: 60076135
IZO: 060076135
REDIZO: 600007995
Číslo účtu: 214511586/0300 (Československá obchodní banka)
Profil zadavatele: Tender Arena
Registr smluv: Registr
Telefon: +420 387 423 017
Email: kancelar@gjvj.cz
Datová schránka: ygjxrcz
Poskytování informací: Stáhnout
Ředitel RNDr. Jaroslav Pustina
Zástupce ředitele:

Mgr. Jana Hadravová

Mgr. Jan Ptáčník
Výchovný poradce: Mgr. Petr Janáček
Metodik prevence: Mgr. Václav Kuneš
Školní psycholožka: Mgr. Markéta Láchová
Hospodářka: Ing. Daniela Koštelová
Účetní: Ing. Edita Pavelková
Ekonomka: Bc. Lenka Jandová
Počet vyučujících: 45
Počet studentů: 528
Počet tříd: celkem 17 (13 na vyšším stupni gymnázia, 4 na nižším stupni gymnázia)
Jídelna:

Jídelna při Střední škole a vyšší odborné škole cestovního ruchu

Fráni Šrámka 9, České Budějovice

+420 387 788 120, +420 387 788 122

Nejdůležitější právní předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Vyhláška MŠMT č. 177/2009 Sb., o ukončování studia ve středních školách

Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Školská rada

Předsedkyně Mgr. Radka Křížová
Místopředseda Mgr. Jan Ptáčník
Členové Mgr. Vladimír Vácha
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Ing. Petr Lamač
Mgr. Petr Janáček

Sdružení rodičů pro podporu Gymnázia J. V. Jirsíka

Sdružení rodičů pro podporu Gymnázia J. V. Jirsíka, z. s.

Fráni Šrámka 1193/23, 370 01 České Budějovice
Email: srp@gjvj.cz
IČ: 65051319
Bankovní spojení: 2600344148/2010 (FIO banka)

Stanovy SRP GJVJ

Předsedkyně správní rady: Ing. Hana Galisová
Tajemník:     Mgr. Martin Günzel
Hospodář:     Mgr. František Dřevikovský
Členové: Bc. Eva Kastlová
Mgr. Jan Ptáčník
Zobrazit navigaci