Vyhledat na webu

Zavřít

Aktuality

Aktuality

Den otevřených dveří 2024

Den otevřených dveří na gymnáziu proběhne ve středu 3. ledna 2024.

 • Informace pro uchazeče z pátých tříd (osmileté studium): 1. patro 16:00
 • Informace pro uchazeče z devátých tříd (čtyřleté studium): 1. patro 17:30

Zároveň připravujeme živé vysílání našich studentů prostřednictvím Instagram livestream.

Jednotné přijímací zkoušky 2024

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme: 

 • 3 třídy pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ (čtyřleté studium, obor 79-41-K/41)
 • 1 třídu pro uchazeče z 5. ročníku ZŠ (osmileté studium, obor 79-41-K/81)

Přihlášky ke studiu je možné podávat od 1. února do 20. února 2024. Přihlášky lze podávat jedním z následujících způsobů:

 1. elektronicky s ověřenou identitou občana,
 2. podáním výpisu vytištěného z elektronického systému,
 3. podáním tiskopisu se všemi přílohami.

Pořadí škol na přihlášce je důležité, vyjadřujete tak preferenci jednotlivých škol!

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání od lékaře nepožadujeme. 

Termíny přijímacích zkoušek:

 • čtyřleté studium: 
  • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024
 • osmileté studium: 
  • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
  • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Místo konání zkoušek bude zveřejněno později (po rozhodnutí CERMATem. 

Časový harmonogram přijímacích zkoušek: bude zveřejněn CERMATem

Pozvánku pošleme nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky. 

Písemné zkoušky proběhnou z českého jazyka a matematiky, přijímací zkoušky připravuje společnost CERMAT. 

Podrobné informace naleznete na webových stránkách Přihlášky na střední.

Důležité dokumenty

Zdroj Informací: Přihlášky na střední

Zdroj informací:  CERMAT

Přijímací zkoušky nanečisto 2024

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nanečisto. Přijímací zkoušky nanečisto jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Průběh přijímacích zkoušek nanečisto přesně odpovídá ostré verzi přijímacích zkoušek. Testy, záznamové archy i metodiku hodnocení pro tuto zkoušku připravil CERMAT a uchazeč získá přehled o dosaženém počtu bodů z jednotlivých předmětů a kapitol učiva i umístění v celkovém pořadí. Také samotný fakt, že poznají prostředí gymnázia, není zanedbatelný. 

V letošním roce budou použity testy z roku 2017 - náhradní termín. Tento test použijí všechna jihočeská gymnázia, která se rozhodla přijímací zkoušky nanečisto uskutečnit. Počet dosažených bodů můžete porovnat se zveřejněnými výsledkovými listinami dalších výše uvedených škol. Doporučujeme v tuto chvíli při přípravě tento test vynechat.

Organizace přijímacích zkoušek nanečisto:

Místo konání: budova Gymnázia J. V. Jirsíka

Termín konání přijímacích zkoušek: sobota 13. ledna 2024

Uzávěrka přihlášek: do 10. ledna 2024 

Vstup do budovy - hlavní vchod - roh ulice Jírovcova a Fráni Šrámka od 8:00

Prezence uchazečů - přízemí školy u hlavního schodiště: 8:15 - 8:40 

Cena: 300,- Kč

Pro přihlášení je třeba vyplnit elektronickou přihlášku a zároveň uhradit platbu za přijímací zkoušky nanečisto.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Platební údaje:

číslo účtu: 214511586/0300,

variabilní symbol čtyřleté studium: 4

variabilní symbol osmileté studium: 8

do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče

Potvrzení o přihlášení nezasíláme, po vyplnění přihlášky a zaslání platby jste automaticky přihlášeni. 

Organizace zkoušek: 

administrace zkoušky z matematiky 08:40 - 08:45
zkouška z matematiky 08:45 - 09:55
přestávka 09:55 - 10:10
administrace zkoušky z českého jazyka 10:10 - 10:15
zkouška z českého jazyka 10:15 - 11:15

Povolené pomůcky: propisovací tužka, rýsovací potřeby.

Umístění žáků do tříd bude vyvěšeno na dveřích tříd a u vstupu do budovy.

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky 2024

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurz bude zaměřen na zlepšení znalostí v těch oblastech matematiky a českého jazyka, které se dlouhodobě jeví jako problematické. V žádném případě absolvování tohoto přípravného kurzu nezaručuje přijetí žáka ke studiu, nicméně může tomuto cíli velice pomoci. 

Pozor! V letošním roce je z organizačních důvodů kapacita přípravných kurzů omezena! Po naplnění kapacity se již nebude možné na kurzy přihlásit. Děkujeme za pochopení.

 • kapacita přípravného kurzu pro žáky 5. tříd: 90 zájemců,
 • kapacita přípravného kurzu pro žáky 9. tříd: 105 zájemců.

Organizace: Vstup do budovy bude možný od 14:40 hlavním vchodem na rohu ulic Fráni Šrámka a Jírovcova. Ve vestibulu školy bude vyvěšena informace o rozdělení žáků do jednotlivých tříd. Seznam žáků bude také na jednotlivých třídách. S sebou si žáci vezmou psací a rýsovací potřeby a sešit či papíry. 

Termín přípravných kurzů: První kurz začíná ve středu 24. ledna 2024. Termíny kurzů jsou (24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 6. 3., 20. 3., 27. 3. a 3. 4.). Každý kurz zahrnuje 10 lekcí po 1 hodině (60 minut) matematiky a 1 hodině (60 minut) českého jazyka.

Místo: V budově Gymnázia J. V. Jirsíka.

Čas: 15:00 - 17:05 (mezi hodinami je pětiminutová přestávka)

Maximální počet žáků v každé skupině je 15.

Uzávěrka přihlášek: 19. 1. 2024 nebo do naplnění kurzů

Cena: 2 500,- Kč

Pro přihlášení je třeba vyplnit elektronickou přihlášku a zároveň uhradit platbu za přípravné kurzy. Přihláška s platbou je vzhledem k omezené kapacitě závazná, z kurzu se později již nelze odhlásit.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Platební údaje:

číslo účtu: 214511586/0300,

variabilní symbol čtyřleté studium: 4

variabilní symbol osmileté studium: 8

do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče

Potvrzení o přihlášení nezasíláme, po vyplnění přihlášky a zaslání platby jste automaticky přihlášeni, pokud nebyla kapacita naplněna. 


Zobrazit navigaci