Vyhledat na webu

Zavřít

Aktuality

Aktuality

Jednotné přijímací zkoušky 2023

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme: 

 • 2 třídy pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ (čtyřleté studium, obor 79-41-K/41)
 • 1 třídu pro uchazeče z 5. ročníku ZŠ (osmileté studium, obor 79-41-K/81)

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny:

>> VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - ČTYŘLETÉ STUDIUM <<

>> VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - OSMILETÉ STUDIUM <<

Co mám dělat:

Pokud jsem přijat(a)

 • Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá.
 • Pokud chcete nastoupit ke studiu na našem gymnáziu, je nutné přinést do školy zápisový lístek. Ten se musí odevzdat do 10 dnů od oznámení rozhodnutí v kanceláří školy v pracovních dnech od 7:30 do 16:00.
 • Z důvodu plynulosti přijímání uchazečů prosíme o co nejrychlejší oznámení o tom, zda k nám nastoupíte či nikoli! Děkujeme.

Pokud nejsem přijat(a)

 • Škola zasílá rozhodnutí o nepřijetí.
 • Uchazeč může podat odvolání (vzor je ke stažení níže). Toto odvolání musí být podáno ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Pokud nejsou v zákonném termínu odevzdány všechny zápisové lístky, může ředitel školy přijmout na nezaplněná místa další uchazeče dle pořadí v přijímacích zkouškách. Podmínkou ale je, že uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

---

Přihlášky ke studiu je možné podávat do 1. března 2023 v kanceláři školy (1. patro, podělí - čtvrtek 8:00 - 16:00, pátek 8:00 - 14:00, o jarních prázdninách pouze 8:00 - 14:00), případně zaslat poštou na adresu Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice.

Termíny přijímacích zkoušek:

 • čtyřleté studium: 
  • 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  • 2. termín: pátek 14. dubna 2023
 • osmileté studium: 
  • 1. termín: pondělí 17. dubna 2023
  • 2. termín: úterý 18. dubna 2023

Časový harmonogram přijímacích zkoušek: Jednotné zkušební schéma

Pozvánku pošleme nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky. 

Písemné zkoušky proběhnou z českého jazyka a matematiky, přijímací zkoušky připravuje společnost CERMAT. 

Informace k organizaci Jednotných přijímacích zkoušek: CERMAT.

Důležité dokumenty

Zdroj informací:  CERMAT

Den otevřených dveří 2023

Den otevřených dveří na gymnáziu proběhl ve středu 4. ledna 2023.

Zveme vás na livestream na našem Instagramu:

 • v pondělí 9. ledna 2023 od 16:00 pro uchazeče o čtyřletém studium
 • v úterý 10. ledna 2023 od 16:00 pro uchazeče o osmileté studium

Prezentace ke Dni otevřených dveří 2023.pdf

Přijímací zkoušky nanečisto 2023

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nanečisto. Přijímací zkoušky nanečisto jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Průběh přijímacích zkoušek nanečisto přesně odpovídá ostré verzi přijímacích zkoušek. Testy, záznamové archy i metodiku hodnocení pro tuto zkoušku připravil CERMAT a uchazeč získá přehled o dosaženém počtu bodů z jednotlivých předmětů a kapitol učiva i umístění v celkovém pořadí. Také samotný fakt, že poznají prostředí gymnázia, není zanedbatelný. CERMAT vyrobil testy pouze v jedné variantě, kterou použijí na všech středních školách.  

Výsledky:

Uchazeči o čtyřleté studium.pdf

Uchazeči o osmileté studium.pdf

Opravené testy budou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy od 17. ledna 2023 v době od 7:30 – 9:00 a 12:30–15:00.

Místo: budova Gymnázia J. V. Jirsíka

Termín konání přijímacích zkoušek: sobota 14. ledna 2023

Uzávěrka přihlášek: přihlašování bylo uzavřeno

Organizace přijímacích zkoušek nanečisto:

Vstup do budovy - hlavní vchod - roh ulice Jírovcova a Fráni Šrámka od 8:00

Prezence uchazečů - přízemí školy u hlavního schodiště: 8:15 - 8:40 

Organizace zkoušek: 

administrace zkoušky z matematiky 08:40 - 08:45
zkouška z matematiky 08:45 - 09:55
přestávka 09:55 - 10:10
administrace zkoušky z českého jazyka 10:10 - 10:15
zkouška z českého jazyka 10:15 - 11:15

Povolené pomůcky: propisovací tužka, rýsovací potřeby.

Umístění žáků do tříd bude vyvěšeno na dveřích tříd a u vstupu do budovy.


Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky 2023

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurz bude zaměřen na zlepšení znalostí v těch oblastech matematiky a českého jazyka, které se dlouhodobě jeví jako problematické. V žádném případě absolvování tohoto přípravného kurzu nezaručuje přijetí žáka ke studiu, nicméně může tomuto cíli velice pomoci. 

Organizace: Vstup do budovy bude možný od 14:40 hlavním vchodem na rohu ulic Fráni Šrámka a Jírovcova. Ve vestibulu školy bude vyvěšena informace o rozdělení žáků do jednotlivých tříd. Seznam žáků bude také na jednotlivých třídách. S Sebou si žáci vezmou psací a rýsovací potřeby a sešit či papíry. V průběhu pondělí 23. a úterý 24. 1. budeme rozesílat všechny informace emailem na adresu uvedenou v přihlášce. Pokud by vám informace nedorazily, ozvěte se nám na email kancelar@gjvj.cz

Termín přípravných kurzů: První kurz začíná ve středu 25. ledna 2023. Termíny kurzů jsou (25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3. a 5. 4.). Každý kurz zahrnuje 10 lekcí po 1 hodině (60 minut) matematiky a 1 hodině (60 minut) českého jazyka.

Místo: V budově Gymnázia J. V. Jirsíka.

Čas: 15:00 - 17:05 (mezi hodinami je pětiminutová přestávka)

Maximální počet žáků v každé skupině je 15.

Uzávěrka přihlášek: Přihlašování bylo ukončeno

Cena: 2 500,- Kč

Platební údaje:

číslo účtu: 214511586/0300,

variabilní symbol čtyřleté studium: 4

variabilní symbol osmileté studium: 8

do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče


Zobrazit navigaci