Vyhledat na webu

Zavřít

Učitelé

Učitelé
Jméno Email Vyučuje Funkce
RNDr. Jaroslav Pustina pustina@gjvj.cz M, Fy Ředitel
Mgr. Jana Hadravová hadravova@gjvj.cz M, Fy, IVT Zástupkyně ředitele, předsedkyně předmětové komise IVT
Mgr. Jan Ptáčník ptacnik@gjvj.cz M, Fy Zástupce ředitele, třídní učitel 4.A, předseda předmětové komise Fy
Ing. Jiří Alina, Ph. D. alina@gjvj.cz EKO
Mgr. Václav Baštář bastar@gjvj.cz Z, Tv
Mgr. Romana Baštářová bastarova@gjvj.cz Bi, M
Mgr. Vladislav Beňadik benadik@gjvj.cz M, Tv Třídní učitel 3.B
Mgr. Miroslav Blažek blazek@gjvj.cz Z, Tv Předseda předmětové komise TV
Mgr. Jana Dvořáková dvorakova@gjvj.cz Aj, Rj
Mgr. Monika Egerová egerova@gjvj.cz Nj, Čj
Mgr. Vladimír Filip filip@gjvj.cz Ov, ZSV, Čj
Mgr. Martin Günzel gunzel@gjvj.cz M, F Třídní učitel 2.B, pokladník Sdružení rodičů pro podporu GJVJ
Mgr. Ilona Gottwaldová gottwaldova@gjvj.cz Čj, Nj Předsedkyně předmětové komise ČJ
Mgr. Kateřina Hessová hessova@gjvj.cz Aj, Ov, ZSV Předsedkyně předmětové komise AJ, FJ a RJ
Mgr. Adéla Holubová holubova@gjvj.cz Aj, Fj
Mgr. Marie Hornová hornova@gjvj.cz Bi, IVT
Mgr. Hana Hrušková hruskova@gjvj.cz Aj, Fj
Mgr. Martin Jakubík jakubik@gjvj.cz Nj, Čj Třídní učitel 4.E
Mgr. Petr Janáček janacek@gjvj.cz M, IVT Třídní učitel 7.E, výchovný poradce, kariérový poradce
Mgr. Dana Kabelová kabelova@gjvj.cz M, IVT Třídní učitelka 2.A, předsedkyně předmětové komise M
Mgr. Zuzana Kalová kalova@gjvj.cz Tv, Bi
Mgr. Helena Kalačová kalacova@gjvj.cz Aj, Šj, ZSV
Mgr. Romana Klímová klimova@gjvj.cz Aj, Ov, ZSV
Mgr. Vladimír Kojan kojan@gjvj.cz D, Ov, ZSV
RNDr. Lena Kolářová kolarova@gjvj.cz M, IVT Třídní učitelka 3.C
Mgr. Adéla Krygarová krygarova@gjvj.cz ZSV, Čj Třídní učitelka 5.E
Mgr. Helena Kubíčková kubickova@gjvj.cz Bi,Tv Třídní učitelka 1.E, předsedkyně předmětové komise Bi a Z
Mgr. Václav Kuneš kunes@gjvj.cz Čj, D Třídní učitel 8.E, školní metodik prevence, kariérový poradce
Mgr. Jana Layerová layerova@gjvj.cz Aj, EVH
Mgr. Kateřina Mezerová mezerova@gjvj.cz Čj, LAT Třídní učitelka 4.B
Mgr. Marek Pazderník, PhD. pazdernik@gjvj.cz Ch
Mgr. Eliška Polívková polivkova@gjvj.cz Čj, EVV
Mgr. Jana Polívková polivkovaj@gjvj.cz Bi, Tv
Mgr. Lenka Říhová rihova@gjvj.cz Bi, Z Třídní učitelka 2.E
Mgr. Jana Schmidtmayerová schmidtmayerova@gjvj.cz Bi, Ch Předsedkyně předmětové komise Ch
Mgr. Adéla Schacherlová schacherlova@gjvj.cz Nj, Čj Třídní učitelka 1.A, předsedkyně předmětové komise Nj
Mgr. Dana Šimečková simeckova@gjvj.cz Čj, D Třídní učitelka 6.E, předsedkyně předmětové komise D a ZSV
Mgr. Olga Thámová thamova@gjvj.cz Nj, EVH
PhDr. Václav Týml tyml@gjvj.cz Nj, Fj
Mgr. Tomáš Vinický vinicky@gjvj.cz Čj, Aj Třídní učitel 3.A
Mgr. Olga Vítková vitkova@gjvj.cz Aj, Fj
Mgr. Radek Vejmelka vejmelka@gjvj.cz M, F Třídní učitel 1.B
Mgr. Vladimír Vlášek vlasek@gjvj.cz Aj, Ov, ZSV Třídní učitel 3.E
PhDr. Dominika Vlnatá vlnata@gjvj.cz Ov, ZSV, Čj
Zobrazit navigaci