Vyhledat na webu

Zavřít

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Petr Janáček, kabinet fyziky (janacek@gjvj.cz)

Konzultační hodiny: středa od 7:10 do 8:10 a od 13:45 do 14:45, dále dle domluvy. 

Rezervační formulář

Činnost:

 • podpora nadaných a neprospívajících žáků
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů (studium v zahraničí, zdravotní důvody) a úprav studijního plánu (např. sportovci)
 • kariérní poradenství
 • podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Školní metodik prevence 

Mgr. Václav Kuneš, kabinet dějepisu (kunes@gjvj.cz)

Konzultační hodiny: pondělí od 14:15 do 15:00 a od úterý 13:45 do 14:30, dále dle domluvy. 

Rezervační formulář

Činnost: 

 • organizace seznamovacích kurzů pro nové žáky
 • zajištění preventivních programů
 • řešení individuálních případů rizikového chování (šikana a kyberšikana, závislosti, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování atd.)
 • podpora pozitivního klimatu v třídních kolektivech

Školní psycholog

Mgr. Markéta Láchová, vestibul (lachova@gjvj.cz)

Konzultační hodiny: čtvrtek od 7:25 do 15:20 a pátek od 7:25 do 14:30, dále dle domluvy. 

Rezervační formulář

Činnost:

 • individuální konzultace pro žáky, jejich rodiče i vyučující
 • pomoc a podpora při jakýchkoli školních i osobních potížích
 • krizová intervence v případě akutní psychicky náročné situace
 • podpora pozitivního klimatu v třídních kolektivech

Kariérový poradce - oblast přírodních věd

Mgr. Petr Janáček, kabinet fyziky (janacek@gjvj.cz)

Konzultační hodiny: středa od 7:10 do 8:10 a od 13:45 do 14:45, dále dle domluvy. 

Kariérový poradce - oblast humanitních věd

Mgr. Václav Kuneš , kabinet dějepisu (kunes@gjvj.cz)

Konzultační hodiny: pondělí od 14:15 do 15:00 a od úterý 13:45 do 14:30, dále dle domluvy. 

Dokumenty

Zobrazit navigaci