Vyhledat na webu

Zavřít

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce, kariérový poradce

Mgr. Vladimír Vlášek, kabinet školního poradenského pracoviště (vlasek@gjvj.cz)

Konzultační hodiny: pondělí od 8:50 do 9:50, čtvrtek od 13:45 do 14:30, dále dle domluvy. 

Rezervační formulář

Činnost:

 • podpora nadaných a neprospívajících žáků
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů (studium v zahraničí, zdravotní důvody) a úprav studijního plánu (např. sportovci)
 • podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Školní metodik prevence , kariérový poradce

Mgr. Václav Kuneš, kabinet školního poradenského pracoviště (kunes@gjvj.cz)

Konzultační hodiny: pondělí od 14:15 do 15:00 a od úterý 13:45 do 14:30, dále dle domluvy. 

Rezervační formulář

Činnost: 

 • organizace seznamovacích kurzů pro nové žáky
 • zajištění preventivních programů
 • řešení individuálních případů rizikového chování (šikana a kyberšikana, závislosti, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování atd.)
 • podpora pozitivního klimatu v třídních kolektivech

Školní psycholog

Mgr. Markéta Láchová, kabinet školního poradenského pracoviště(lachova@gjvj.cz)

Konzultační hodiny: pondělí od 7:25 do 8:10 a od 10:05 do 13:40, čtvrtek od 7:25 do 8:10 a od 9:10 do 13:40 a pátek od 10:05 do 13:40, dále dle domluvy. 

Rezervační formulář

Činnost:

 • individuální konzultace pro žáky, jejich rodiče i vyučující
 • pomoc a podpora při jakýchkoli školních i osobních potížích
 • krizová intervence v případě akutní psychicky náročné situace
 • podpora pozitivního klimatu v třídních kolektivech

Dokumenty

Zobrazit navigaci