Základní informace

Zřizovací listina: Stáhnout
Adresa: Gymnázium J. V. Jirsíka (GJVJ), Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice
IČ: 60076135
IZO: 060076135
Telefon: kancelář: +420 387 423 017
ředitel: +420 387 422 640, +420 721 184 076
zást. ředitele: +420 387 200 056
Ředitel: RNDr. Jaroslav Pustina
Zástupce ředitele: Mgr. Jana Hadravová
Mgr. Jan Ptáčník
Výchovný poradce: Mgr. Romana Baštářová
Metodik prevence: Mgr. Václav Kuneš
Počet profesorů: 40
Počet studentů: přibližně 540
Počet tříd: 17, (13 na vyšším stupni gymnázia, 4 na nižším)
Jídelna:

Jídelna při SŠ a VOŠ CR, F.Šrámka 9, tel. 387788120, 387788122

Ubytování:

Škola neposkytuje žádnou formu ubytování.

Profil zadavatele: naleznete zde
Číslo účtu: 214 511 586 /0300
Výroční zpráva: Stáhnout

BOZP:

Stáhnout

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Záznam o činnosti
Zpracování os. údajů

Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence – Mgr. Václav Kuneš, kabinet dějepisu
Konzultační hodiny: středa 14.05-14.30, čtvrtek 7.40 - 8.10 a dále dle domluvy.
 Užitečné odkazy
 Minimální preventivní program

Školní preventivní strategie

Školní program proti šikaně

Učitelé, kontakty

Mailové adresy jsou vytvořeny ve tvaru: prijmeni@gjvj.cz

Funkce Jméno a příjmení Vyučuje Třídní učitel
Ředitel RNDr. Pustina Jaroslav M, Fy
Zástupce ředitele Mgr. Jana Hadravová M, Fy, IVT

Mgr. Jan Ptáčník M, Fy 1. A
učitelé Mgr. Baštář Václav Z, Tv

Mgr. Baštářová Romana Bi, M 2. B

Mgr. Beňadik Vladislav M, Tv

Mgr. Blažek Miroslav Z, Tv

Mgr. Dvořáková Jana Aj, Rj

Mgr. Filip Vladimír Ov, ZSV, Čj

Mgr. Günzel Martin M, F pokladník Nadace GJVJ

Mgr. Gottwaldová Ilona Čj, Nj 4. A

Mgr. Hessová Kateřina Aj, Ov, ZSV

Mgr. Holubová Adéla Aj, Fj

Mgr. Honnerová Helena M, DG, IVT

Mgr. Jakubík Martin Nj, Čj 1. E

Mgr. Janáček Petr M, IVT 4. B

Mgr. Kabelová Dana M, IVT 3. A

Mgr. Kalová Zuzana Tv, Bi 2. E

Mgr. Kalačová Helena Aj, SpJ, ZSV

Mgr. Klímová Romana Aj, Ov, ZSV

Mgr. Klukanová Barbora Nj, EVH

Mgr. Kojan Vladimír D, Ov, ZSV 4. C

RNDr. Kolářová Lena M, IVT 3. E

Mgr. Kubíčková Helena Bi,Tv 4. E

Mgr. Kuneš Václav Čj, D 5 .E

Mgr. Layerová Jana Aj, EVH

Mgr. Mezerová Kateřina Čj, LAT 1. B

Mgr. Murtinger Karel Ch

Mgr. Plsová Zuzana Tv, Aj

Mgr. Polívková Eliška
Čj, EVV

Mgr. Polívková Jana Bi, Tv

Mgr. Říhová Lenka Bi, Z

Mgr. Schmidtmayerová Jana Bi, Ch

Mgr. Schacherlová Adéla Nj, Čj 2. A

Mgr. Šimečková Dana Čj, D 3. B

Mgr. Thámová Olga Nj, EVH

PhDr. Týml Václav Nj, Fj

Mgr. Vinický Tomáš ČJ, Aj

Mgr. Vítková Olga Aj, Fj

Mgr. Vejmelka Radek M, F 6. E

Mgr. Vlášek Vladimír Aj, Ov, ZSV

PhDr. Vlnatá Dominika Ov, ZSV, Čj 7. E

Mgr. Vránová Veronika Čj, Ps, ZSV 8. E
hospodářka, sekretářka Ševčíková Zuzana

ekonomická účetní Pavelková Edita

školník

Slípka Václav

Nostrifikace

Požadavky k nostrifikačním zkouškám jsou na všech školách jednotné: Stáhnout

Výběrová řízení

Výzvy k podání nabídek

Digitální technologie ve výuce cizích jazyků - vzdělávací služby ZDE.Archiv

Zahraniční akce GJVJ ZDE.

Zajištění dopravy zájezdu do Říma:Zajištění dopravy

Administrace projektu "Modernizace učeben GJVJ":Administrace projektu
Nákup nábytku sborovna:Rekonstrukce sborovny
Vybavení ICT:Výbavení ICT
Rekonstrukce fyziky - část první
Rekonstrukce fyziky - část druhá
Schodišťové plošiny
Plošiny - část první
Plošiny - část druhá
Výzva k podání nabídek na zpracování žádosti o dotaci k projektu "Jirsíkovo vzdělávací centrum".

Dotace k projektu

Přemostění průjezdu na GJVJ: Výsledek výběrového řízení
Dokončení obnovy pláště fasády na GJVJ: Výsledek výběrového řízení
Jirsíkovo vzdělávací centrum: Výběrové řízení