Základní informace

Zřizovací listina: Stáhnout
Adresa: Gymnázium J. V. Jirsíka (GJVJ), Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice
IČ: 60076135
IZO: 060076135
Telefon: kancelář: +420 387 423 017
ředitel: +420 387 422 640, +420 721 184 076
zást. ředitele: +420 387 200 056
Ředitel: RNDr. Jaroslav Pustina
Zástupce ředitele: Mgr. Jana Hadravová
Mgr. Jan Ptáčník
Výchovný poradce: Mgr. Romana Baštářová
Počet profesorů: 40
Počet studentů: přibližně 540
Počet tříd: 17, (13 na vyšším stupni gymnázia, 4 na nižším)
Jídelna:

Jídelna při SŠ a VOŠ CR, F.Šrámka 9, tel. 387788120, 387788122

Ubytování:

Škola neposkytuje žádnou formu ubytování.

Profil zadavatele: naleznete zde
Číslo účtu: 214 511 586 /0300
Výroční zpráva: Stáhnout

BOZP:

Stáhnout

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Záznam o činnosti
Zpracování os. údajů

Učitelé, kontakty

Mailové adresy jsou vytvořeny ve tvaru: prijmeni@gjvj.cz

Funkce Jméno a příjmení Vyučuje Třídní učitel
Ředitel RNDr. Pustina Jaroslav M, Fy
Zástupce ředitele Mgr. Jana Hadravová M, Fy, IVT 4. A

Mgr. Jan Ptáčník M, Fy
učitelé Mgr. Baštář Václav Z, Tv

Mgr. Baštářová Romana Bi, M 1. B

Mgr. Blažek Miroslav Z, Tv

Mgr. Čermáková Táňa Ch, Bi pokladník Nadace GJVJ

Mgr. Dvořáková Jana Aj, Rj

Mgr. Filip Vladimír Ov, ZSV, Čj

Mgr. Gottwaldová Ilona Čj, Nj 3. A

Mgr. Hessová Kateřina Aj, Ov, ZSV

Mgr. Honnerová Helena M, DG, IVT

Mgr. Hrušková Hana Aj, Fj

Mgr. Jakubík Martin Nj, Čj

Mgr. Janáček Petr M, IVT 3. B

Mgr. Kabelová Dana M, IVT 2. A

Mgr. Kalová Zuzana Tv, Bi 1. E

Mgr. Klímová Romana Aj, Ov, ZSV

Mgr. Klukanová Barbora Nj, EVH

Mgr. Kojan Vladimír D, Ov, ZSV 3. C

RNDr. Kolářová Lena M, IVT 2. E

Mgr. Kubíčková Helena Bi,Tv 3. E

Mgr. Kuneš Václav Čj, D 4. B

Mgr. Layerová Jana Aj, EVH

Mgr. Mezerová Kateřina Čj, LAT 8. E

Mgr. Plsová Zuzana Tv, Aj

Mgr. Polívková Eliška
Čj, EVV

Mgr. Polívková Jana Bi, Tv

Mgr. Říhová Lenka Bi, Z 4. E

Mgr. Schmidtmayerová Jana Bi, Ch

Mgr. Schacherlová Adéla Nj, Čj 1. A

Mgr. Šimečková Dana Čj, D 2. B

RNDr. Sokol Petr M, F

PhDr. Týml Václav Nj, Fj

Mgr. Vítková Olga Aj, Fj

Mgr. Vejmelka Radek M, F 5. E

Mgr. Vlášek Vladimír Aj, Ov, ZSV

PhDr. Vlnatá Dominika Ov, ZSV, Čj 6. E

Mgr. Vránová Veronika Čj, Ps, ZSV 7. E
hospodářka, sekretářka Ševčíková Zuzana

ekonomická účetní Knápková Eliška

školník

Slípka Václav

Nostrifikace

Požadavky k nostrifikačním zkouškám jsou na všech školách jednotné: Stáhnout

Výběrová řízení

Výzvy k podání nabídek

Zahraniční školní akce gymnázia J. V. Jirsíka

3. výzva: zde

Akce 2017/18

Zajištění dopravy zájezdu do Říma:Zajištění dopravy

Administrace projektu "Modernizace učeben GJVJ":Administrace projektu

Nákup nábytku sborovna:Rekonstrukce sborovny

Vybavení ICT:Výbavení ICT

Rekonstrukce učebny fyziky

Rekonstrukce fyziky - část první

Rekonstrukce fyziky - část druhá

Schodišťové plošiny

Plošiny - část první

Plošiny - část druhá

Výzva k podání nabídek na zpracování žádosti o dotaci k projektu "Jirsíkovo vzdělávací centrum".

Dotace k projektu

Další dokumenty školy:

Schválený rozpočet školy na rok 2018: zde

Přímé výdaje na rok 2018: zde


V roce 2016 proběhla tato výběrová řízení:

Přemostění průjezdu na GJVJ: Výsledek výběrového řízení

Dokončení obnovy pláště fasády na GJVJ: Výsledek výběrového řízení

Jirsíkovo vzdělávací centrum: Výběrové řízení