Sportovní kurzy a exkurze

Dle upřesňujícího pokynu  zřizovatele zaslaného dne 17. 2. 2016 doporučujeme studentům sjednat si při zahraničních akcích soukromé cestovní pojištění.

ke stažení: univerzalni navratka a prohlaseni o bezinfekcnosti

  ASK: Cestovatelský klub

  Cestovatelské aktivity, které probíhají pod hlavičkou klubu patřícího do Asociace středoškolských klubů, mají vždy další vzdělávací rozměr. Většinou se jedná o putování do míst spojených s historickými událostmi, o kterých se ve škole učí. Prohlédněte si v následující prezentaci (ve formátu pdf).

  Historie klubu

  Turistický klub při škole vznikl v roce 1994. Soustřeďuje se především na pořádání domácích akcí a letních zahraničních expedic. Mezi nejúspěšnější každoročně patřily: „Podzimní přechody Šumavy“, „Zimní stanování na Šumavě“, Železný student – týdenní putování lodí, pěšky a na kolech po vlastech českých, „Splouvání jihočeských řek“ a každoroční přechod zahraničních hor – hory Rumunska, Slovinska, Slovenska, Turecka, Irska, Španělska, Albánie, Černé hory, Polska, Chorvatska, Korsiky, Norska, Ukrajiny, Irska, Ruska, Bulharska.

  Současnost klubu

  Klub nadále pokračuje v pořádání domácích akcí, které se již staly tradicí a kterých se účastní i studenti okolních škol. Navíc v nedávné době klub zorganizoval humanitárně a kulturně zaměřené akce – „Pomoc Srí Lance“, „Pomoc Muzeu Ivana Olbrachta v Koločavě“, „Vybavení školy v rumunském Banátu“, „Setkání s válečnými veterány v Petrohradu“, „Setkání s pamětníky na holocaust v Izraeli“, „Pomoc při obnově legionářského hřbitova na Uralu“, „Zpívání krajanským komunitám v zahraničí“, v současné době se připravuje projekt o odsunech Němců z pohraničí.

  Vedle tradičních letních expedic pořádá klub setkání s mladými lidmi v Izraeli, v Irsku, v Jihoafrické republice, v Karélii v Rusku, v Mongolsku a v dohledné době plánuje další expedice v Ethiopii, v Maroku a opět v Izraeli.

  Klub pro studenty gymnázia zajišťuje jejich účast na zahraničních workshopech – Irsko, Itálie, Anglie, Turecko, Ukrajina, Makedonie, Izrael.

  Turistický klub je členem Asociace středoškolských klubů České republiky (www.askcr.cz), organizace Edie (www.edie.cz) a vedoucí klubu je členem Zahraniční komise České rady dětí a mládeže v Praze.

  Kontakt na vedoucího klubu Vláďu Kojana: mobil 607504488

  ASK: Keramika

  Od školního roku 2014/15 funguje u nás na škole keramický kroužek. Máme keramickou pec a kruh. A s tvůrčími nápady přicházejí naši studenti.

  Jaderná maturita

  V rámci spolupráce se společností ČEZ se pravidelně zúčastňujeme Jaderné maturity. O tuto stáž na JETE  je mezi studenty velký zájem, avšak vzhledem omezené kapacitě jednotlivých termínů vysíláme jeden tým, obvykle tříčlenný. Vždy jde o studenty 3. ročníku,navštěvující Seminář z fyziky.

  Smyslem jaderné maturity je motivovat studenty středních škol ke studiu technických oborů, k pokračování studia na vysokých školách a následně s těmito studenty, kteří mají velké předpoklady stát se kvalifikovanými odborníky, dále navázat spolupráci.

  Stáž se skládá z teoretického i praktického představení jaderné elektrárny. Během přednášek se účastníci mimo jiné dozvědí,jak funguje primární a sekundární okruh elektrárny nebo k čemu slouží systém kontroly a řízení. Na teorii navazují exkurze do provozu elektrárny, kde je možné si některá zařízení prohlédnout. V programu dále nechybí zábavné soutěže,setkání se zaměstnanci ani závěrečný vědomostní test s vyhlášením Krále Jaderné maturity.

  Více informací o soutěži naleznete na webu http://www.kdejinde.cz/cs/studenti/jaderna-maturita.html

  Naši účastníci z minulých let:

  • 2019: Tomáš Děd, Petr Šťastný, Vojtěch Zahálka
  • 2018: Iva Koblížková, Vítězslav Kučera
  • 2017: Henrietta Ottová, Prokop Pučejdl, Rudolf Vaclík, Lukáš Vácha
  • 2016: Lukáš Heriban, Jan Koblížek, Tomáš Konečný, Jan Střeleček, Kateřina Vančurová
  • 2015: Pavel Tržil, David Cenek, Jiří Vobr
  • 2014: Michaela Pešková, Matěj Vrána, Martin Vančura
  • 2013: Ondřej Hanžl, Jakub Milan Hradecký, Pavel Hradecký, Michaela Lipánová, David Říha.
  • 2012: Lubomír Bureš, Vojtěch Šípek,Veronika Jarošová, Ondřej Hlavatý, Ondřej Matějka, Michal Šlachta
  • 2011: Jan Filip (7.E) obsadil 1. místo ve vědomostní soutěži a Petr Hanzlík (7.E) skončil na výborném 2. místě v kategorii "Kreativita".

  ých>