Den otevřených dveří 2020

Den otevřených dveří na gymnáziu proběhne ve středu 8. ledna 2020. Brány školy pro vás budou otevřeny od 16:00.
Připravujeme pro vás prezentaci jednotlivých předmětů po celém areálu gymnázia. 
Společné informace pro zájemce o studium na osmiletém gymnáziu: 1. patro, 16:00.
Společné informace pro zájemce o studium na čtyřletém gymnáziu: 1. patro, 17:30.

Přijímací zkoušky nanečisto 2020

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nanečisto. Přijímací zkoušky nanečisto jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. P Průběh přijímacích zkoušek nanečisto přesně odpovídá ostré verzi přijímacích zkoušek. Testy, záznamové archy i metodiku hodnocení pro tuto zkoušku připravil CERMAT a uchazeč získá přehled o dosaženém počtu bodů z jednotlivých předmětů a kapitol učiva i umístění v celkovém pořadí. Také samotný fakt, že poznají prostředí gymnázia, není zanedbatelný. Cermat vyrobil testy pouze v jedné variantě, kterou použijí na všech středních školách.  
Místo: budova Gymnázia J. V. Jirsíka – třídy v přízemí vpravo.

Termín konání přijímacích zkoušek: 18.1.2020 

Uzávěrka přihlášek: 16.1.2020

Cena: 300,- Kč

Přihláškou je uhrazení ceny přijímacích zkoušek nanečisto.

Platební údaje:          číslo účtu: 214511586/0300,

                                    variabilní symbol čtyřleté studium: 4

                                    variabilní symbol osmileté studium: 8

                                    do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče

Bližší informace: budou uvedeny v průběhu ledna zde.

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky 2020

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurz bude zaměřen na zlepšení znalostí v těch oblastech matematiky a českého jazyka, se kterými měli uchazeči o studium problémy při přijímacích zkouškách nanečisto, které se budou konat 18. 1. 2020. V žádném případě absolvování tohoto přípravného kurzu nezaručuje přijetí žáka ke studiu, nicméně může tomuto cíli velice pomoci. Také samotný fakt, že poznají prostředí gymnázia, není zanedbatelný.

Termín přípravných kurzů: Každou středu počínaje 22. 1. 2020 až do 8. 4. 2020 od 15.00 do 17.05 hod (mimo jarní prázdniny – 6. 2. 2020). Každý kurz zahrnuje 11 lekcí po 1 hodině (60 minut) matematiky a 1 hodině (60 minut) českého jazyka.

Uzávěrka přihlášek: 21. 1. 2020 

Maximální počet žáků v každé skupině je 15. 

Cena kurzu2.750,- Kč

Přihláškou je uhrazení ceny kurzu.

Platební údaje:             číslo účtu: 214511586/0300,

                                       variabilní symbol čtyřleté studium: 4

                                       variabilní symbol osmileté studium: 8

                                       do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče

Místo: V budově Gymnázia J. V. Jirsíka – třídy v přízemí vpravo.


Přijímací zkoušky 2020

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme: 3 třídy pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ (čtyřleté studium, obor 79-41-K/41)

                                                                     1 třídu pro uchazeče z 5. ročníku ZŠ (osmileté studium, obor 79-41-K/81)

Přihlášky ke studiu je možné podávat do 2. března 2020 v kanceláři školy (1. patro, 8:00 - 16:00), případně zaslat poštou na adresu Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice.

Termíny přijímacích zkoušek: čtyřleté studium: 1. termín: 14. dubna 2020

                                                                                    2. termín: 15. dubna 2020

                                                      osmileté studium: 1. termín: 16. dubna 2020

                                                                                       2. termín: 17. dubna 2020

Časový harmonogram přijímacích zkoušek zatím nebyl společností CERMAT zveřejněn. 

Pozvánku pošleme nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky. 

Písemné zkoušky proběhnou z českého jazyka a matematiky, přijímací zkoušky připravuje společnost CERMAT. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. dubna 2020 (CERMAT předá výsledky testů školám 28. dubna a do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení ředitel ukončí celkové hodnocení přijímacího řízení). 

Nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdá zájemce o studium zápisový lístek. Prosíme o jeho urychlené odevzdání. Žádáme vás také o urychlené sdělení, zda ke studiu nastoupíte či nikoli. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá!

Rozhodnutí Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. V rámci odvolacího řízení budou na základě vašeho odvolání přijatí další uchazeči na uvolněná místa. 

Důležité dokumenty

Kritéria pro přijímací řízení čtyřleté gymnázium: ZDE

Kritéria pro přijímací řízení osmileté studium: ZDE

Přihláška ke studiu na SŠ: ZDE

Organizace jednotné přijímací zkoušky: ZDE

Specifikace požadavků na jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka: ZDE

Specifikace požadavků na jednotnou přijímací zkoušku z matematiky: ZDE

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí: ZDE

Zdroj informací: CERMAT


* Do 31. ledna 2020 může dojít k drobným změnám v podmínkách přijímacího řízení!