V posledním zářijovém týdnu jsme se zúčastnili výměnného projektu s názvem Dresjovice, společné akce našeho gymnázia a gymnázia v Drážďanech.

Strávili jsme čtyři dny s německými studenty, poznali jsme nové město, ochutnali místní lahůdky a především jsme společně vytvořili projekt, jehož součástí bylo interview s obyvateli různých městských částí hlavního města Saska. Rozhovory se dotýkaly nejrůznějších témat (životní spokojenost, ale i politika či životní prostředí), poté jsme odpovědi z různých čtvrtí města porovnali.

Poslední večer v Drážďanech jsme grilovali na dvoře školy a společnou hostinou jsme se se studenty rozloučili. Týden jsme si moc užili a už se těšíme na duben, kdy nás němečtí studenti navštíví v Českých Budějovicích.

Studenti druhých a třetích ročníků