Studenti 3. ročníku navštěvující seminář z chemie se v září podívali na katedru chemie ZF JU v Českých Budějovicích.

Dozvěděli se o studijních oborech na místní katedře a také se seznámili s vědeckou prací. Pracovníci katedry jim ukázali přístroje a rozšířili jejich znalosti analytické chemie – cestu od odběru vzorků až k výsledkům v počítači.