Náš adaptační kurz probíhal v malebné krajině nedaleko Prachatic. Od 3. do 5. září jsme se prostřednictvím kolektivních her, soutěží a dalších skvělých činností navzájem seznamovali.

Těmito třemi dny nás pod vedením paní profesorky Vránové provázeli bývalí studenti GJVJ, kteří byli moc fajn a vyprávěli nám zajímavé historky z dob jejich působení na škole. Jedny z našich nejlepších společných zážitků se uskutečnily dole ve společenské místnosti, kde jsme po večerech zpívali nebo si zahráli ve skvělé show, při které si princ Paris vybíral svou ženu Helenu.  Společně s naší třídní paní profesorkou jsme také prohloubili naši vzájemnou důvěru, když jsme ji doslova na rukou nosili. Všechny zážitky perfektně stmelily náš kolektiv a také jsme se u nich pobavili.

Na tyto krásně prožité dny budeme vzpomínat velmi dlouho.

David Majer a Michal Voleník