V minulém týdnu navštívil naši školu německý lektor Jan König, který působí na oddělení germanistiky Jihočeské univerzity a je zástupcem organizace DAAD. Ta organizuje a financuje vysokoškolským studentům studijní pobyty v zahraničí a podporuje výuku němčiny formou letních jazykových kurzů.

Jan König přišel naše studenty maturitních ročníků seznámit s možnostmi studia v zahraniční, krátkodobých stáží, ale také s nabídkou studia germanistiky na Jihočeské univerzitě. V závěru přednášky se rozvinula debata a lektor odpovídal studentům na četné dotazy.