Ředitelská volna
15. - 17. 4. 2019 z důvodu přijímacích zkoušek
27. 5. 2019 z důvodu obhajob mat. prací
Prázdniny
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 4. - 10. 2. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4.– 19. 4. 2019
Informační odpoledne
1. čtvrtletí7. 11. 2018
3. čtvrtletí 24. 4. 2019
Informační odpoledne jsou od 16. do 17.30 hodin
Informační odpoledne pro nově přijaté 18. 6. 2019 od 16:00 hod.
Ostatní termíny
Zahájení školního roku 3. 9. 2018
Přihlášení studentů k maturitní zkoušce 15. 12. 2018 
Den otevřených dveří gymnázia 9. 1. 2019
Uzávěrka přihlášek do gymnázia 15. 3. 2019
Přijímací zkoušky pro osmileté  4. 2018 
Přijímací zkoušky pročtyřleté  4. 2018
Ukončení výuky 8.E 24. 4. 2019
Ukončení výuky 4.A, 4.B 26. 4. 2019
Písemná část maturitní zkoušky
Písemná práce z ČJ 10. nebo 11. 4. 2019
Ostatní zkoušky od 2. 5. 2019
Zahájení ústních maturit 8.E 20. 5. 2019
Zahájení ústních maturit 4.A, 4.B 27. 5. 2019
Předávání mat. vysvědčení29. 5. 2019; 5. 6. 2019
Burza učebnic 27. 6. 2019
Závěr školního roku, vysvědčení 28. 6. 2019